Zašto je vatra narančasta?

vatraSigurno ste se nekad zapitali zašto je vatra narančasta? Naime, boju vatre određuje kemijski sastav goriva i temperatura sagorijevanja. Neki materijali kad se spale donose drugačiju boju vatru, primjerice litij i bakar čija je vatra ružičasta odnosno zelena.

Još jedna zanimljiva stvar vezana je uz to zašto vidimo vatru? Budući da se energija prenosi u obliku svjetla i topline ljudsko oko može vidjeti vatru. Požari se obično događaju zbog ugljikovodika koji gori u prisutnosti kisika.

Kad temperatura vatre dosegne 1000 stupnjeva Celzijevih, čestice čađe emitiraju žuto svjetlo. Svaki element ima karakterističnu temperaturu plamena pa se stoga javljaju različite boje vatre.

Zanimljivo je da je Zemlja jedini planet na kojem vatra može gorjeti, to je zbog toga što je na Zemlji puno kisika koji pomaže taj proces. Na drugim planetima nema toliko kisika pa vatra ne može gorjeti kao na zemlji. Uz to, što je više kisika to je vatra toplija.

Vatra je iznimno opasna po čovjeka. Ljudsko tijelo od nje zadobije opekotine. Plamen može i ubiti čovjeka jer ispušta opasne plinove poput ugljičnog monoksida. No, s druge strane vatra je korisna za čovjeka, posebice je to bilo izraženo prije par tisuća godina kada čovjek nije imao umjetno svjetlo i toplinu. Morao je izmisliti vatru kako bi imao svjetlo u mraku te bi se zagrijao.