Zakon ponude i potražnje

Zakon ponude i potražnje jedan je od temeljnih ekonomskih zakona i modela. Ponuda je količina roba koja se nudi na tržištu, a potražnja je količina koja je potrebna ljudima. One, naravno, variraju, no zakon ponude i potražnje ima nekoliko zakonitosti koje su uvijek iste.

Te četiri osnovne zakonitosti ovog ekonomskog modela su sljedeće:
Ako potražnja raste a opskrba ostaje nepromijenjena, to vodi do više ravnoteže cijena i količina (više cijene robe).
Ako se potražnja smanjuje a opskrba ostaje nepromijenjena, to vodi do niže ravnoteže cijena i količina (niže cijene robe).
Ako ponuda raste a potražnja ostaje nepromijenjen, to vodi do niže ravnoteže cijena i količina (niže cijene robe).
Ako ponuda pada a potražnje ostaje nepromijenjena, to vodi do više ravnoteže cijena i količina (više cijene robe).

Zaključak modela je da će u tržišnoj ekonomiji jedinična cijena za određeno dobro varirati dok se ne smiri u točci gdje će količina koju zahtijevaju kupci (po trenutačnoj cijeni) biti jednaka količina isporučenoj od strane proizvođača (po trenutačnoj cijeni), što rezultira tržišnom ravnotežom cijene i količine.

Ovaj je zakon prisutan u svim ekonomskim djelatnostima. Za svakoga budućega poduzetnika bitno je da zna osnovne zakonitosti te da ih ima na umu pri vlastitom poslovanju.