Što znači povišena ili snižena amilaza u krvi?

Što je amilaza?

Amilaze su skupina enzima hidrolaza koje razgrađuju složene ugljikohidrate. Ovaj enzim siječe lanac složenih ugljikohidrata na manje dijelove. Najveća koncentracija amilaza u organizmu nalazi se u gušterači gdje se sintetizira i izlučuje u probavni takt. Žlijezde slinovnice također luče amilazu.

U krvi se nalazi u malim količinama a zbog male veličine se filtrira u bubrezima i izlučuje kroz urin.

Amilaza se najčešće određuje kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenju akutnog pankreatitisa i drugih poremećaja koji pogađaju pankreas.

Što znači povišena amilaza u krvi?

Povišena količina amilaze u krvi može ukazivati na upalu gušterače ili žlijezda slinovnica.

Kod akutnog pankreatitisa aktivnost amilaze u krvi raste oko 5-8h nakon pojave simptoma, maksimalnu aktivnost dostiže za 12-72h i vraća se na normalan nivo trećeg ili četvrtog dana. Aktivnost se povećava obično 4-6puta u odnosu na gornju granicu referentnih vrednosti.

Tada je i amilaza u urinu povišena, s tim što su koncentracije u urinu veće od onih u krvi i povećanje aktivnosti traje duže, što se koristi kao pomoć kod dijagnoze kasne faze pankreatitisa.

Amilaza je prisutna i u drugim tkivima i organima, pa povišene vrednosti mogu biti prisutne i kod brojnih drugih intra-abdominalnih poremećaja i nekih stanja koja nisu u vezi sa pankreasom.

Što znači snižena amilaza u krvi?

Snižene vrijednosti amilaze mogu se naći kod uznapredovale cistične fibroze, ozbiljnog oštećenja jetre i pankreatektomije.