Što je pravo?

Pravo je normativni poredak koji stvara i primjenjuje država, a pritom može upotrijebiti sredstva prisile. Pojam pravo je u uskoj vezi s pojmom države jer jedno bez drugoga ne mogu funkcionirati, tojest država ne bi mogla postojati ukoliko ne bi bilo pravnih normi i obratno.

Općenito se pravo dijeli na materijalno i procesno te javno i privatno. Mnogi teoretičari prava razlikuju još neke podjele. Grane prava su: kazneno, građansko, obiteljsko, radno, socijalno, upravno, ustavno, međunarodno itd.

Pravo je u osnovi znanost koja spada među društvene odnosno humanističke znanosti. Nastalo je iz društva te je jasno da ukoliko ne bi bilo društva ne bi bilo ni prava i pravnih normi. Svaka država ima svoj pravni sustav, no zajednička im je regulacija društvenih odnosa za koje država smatra da su najznačajniji.

Pravo je sustav pravnih normi, tko ne poštuje te norme bit će sankcioniran odnosno kažnjen. Pravne su norme opisane u zakonima, Ustavu i drugim propisima. Upravo je Ustav temeljni dokument pravnog poretka jedne države. U njemu su propisane najvažnije pravne norme i osnovna načela pravnog sustava kao i vlasti.

Prema hijerarhiji pravnih akata, ispod Ustava su razni zakoni koji reguliraju različita područja ljudske djelatnosti, od rada, obrazovanja, socijalne zaštite, obveznih odnosa i slično. Nakon zakona slijede razni propisi poput pravilnika i uredbi koje donose državna tijela.