Što je gospodarstvo?

Gospodarstvo je ljudska djelatnost koja se bavi proizvodnjom, potrošnjom i razmjenom. Grane gospodarstva svrstavaju se u 4 sektora. Znanost o gospodarstvu naziva se ekonomija te se dijeli na mikroekonomiju koja proučava pojedine subjekte i makroekonomiju koja se bazira na proučavanju gospodarstva jedne države u cjelini.

Prvi ili primarni gospodarski sektor obuhvaća grane kao što su: poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo i stočarstvo. U razvijenim zemljama najmanje zaposlenih je upravo u ovom sektoru, iako je važno da je broj zaposlenih podijeljen u svakom sektoru, tojest da se ne dogodi situacija da je u jednom sektoru zaposlena velika većina ljudi koji žive u toj zemlji.

Sekundarni sektor obuhvaća industrijske djelatnosti, građevinarstvo, brodogradnju, energetiku. U tercijalnom sektoru smještene su djelatnosti kao što su: turizam, bankarstvo, ugostiteljstvo, promet i trgovina. Kod razvijenih zemalja upravo je taj sektor najzastupljeniji. Radi se u uslužnim djelatnostima koje ne zahtijevaju puno kapitala, ali zapošljavaju puno ljudi stoga je važno imati puno zaposlenih u tim područjima ljudskih djelatnosti.

Posljednji, kvartarni sektor obuhvaća školstvo, zdravstvo, policiju i upravu. Radi se o djelatnostima koje u pravilu ne proizvode, a radnici zaposleni u njima većinom dobivaju plaće iz državnog proračuna.

Makroekonomija se bavi proučavanjem gospodarstva jedne države u cjelini. Četiri glavna makroekonomska cilja su: stabilnost cijena (niska razina inflacije), puna zaposlenost (mora biti svedena na prirodne okvire), gospodarski rast i razvoj te vanjsko-trgovinska razmjena dobara. Svaka država teži zadovoljavanju tih ciljeva kako bi postigla zadovoljstvo svojih građana.