Što je energija?

Svemir je sastavljen od materije i energije. Materija je sve ono što ima masu i zauzima prostor, to je poprilično jednostavno za shvatiti. S druge strane, energija je puno apstraktniji pojam. U fizici, energija je sposobnost za rad, odnosno sposobnost da se izazove promjena stanja.

Energija ima nekoliko važnih svojstava. Prije svega, energija uvijek postoji, ne može biti stvorena ili uništena, nego se može prenositi između objekata. Primjerice, energija u povrću se prenosi na ljude koji to povrće probavljaju.
Drugo važno svojstvo energije je pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Dva najčešća oblika energije su: kinetička i potencijalna. Kinetička energija je energija gibanja. Kada lopta leti kroz zrak ona ima upravo tu energiju.

Potencijalna energija je vrsta energije koja je pohranjena u nekom objektu zbog njegovog položaja ili konfiguracije. Primjerice, čaša na stolu ima potencijalnu energiju, ako padne sa stola njezina energija će se pretvoriti u kinetičku.

Postoje i mnoge druge vrste energije: električna, kemijska, toplinska, elektromagnetska i nuklearna. U ranom 20. stoljeću znanstvenici su teoretizirali da su energija i masa povezani. Albert Einstein je povezao ta dva pojma u svojoj poznatoj jednadžbi E=mc2. U toj formuli, E je oznaka za energiju, m označava masu, a c je brzina svjetlosti.

Energija je prisutna svuda oko nas. Gdje god se okrenemo, uvijek naiđemo na neku vrstu energije. Primjerice, za pokretanje vozila koristi se kemijska energija goriva koja se pretvara u kinetičku i uzrokuje promjenu stanja gibanja vozila.