Što je država?

Država je društvena organizacija koja se od drugih društvenih organizacija razlikuje po tome što raspolaže posebnom vlašću. Ona ima obilježja društvenosti, prisilnosti i suverenosti. Uz nju je usko vezan pojam pravo koji država koristi.

Obilježje društvenosti znači da je država nastala iz društva i ovisi o njemu. Ona utječe na stanje i ciljeve te potrebe društva što znači da nije pasivan čimbenik unutar ljudskog društva već je aktivan čimbenik koji stalno nastoji da se društvo razvije.

Država je suverena ako ima unutarnju i vanjsku suverenost. Unutarnja je ona na području unutar državnih granica, očituje se u tome da je država na tom svom teritoriju najviša i da nitko drugi nema takvu snagu prisile. Vanjska suverenost vezana je uz odnos prema drugim državama i međunarodnim organizacijama.

Prisilnost je karakteristika države koja se očituje u tome da država kažnjava odnosno sankcionira one koji ne postupaju u skladu s pravnim normama. Podjela država obavlja se prema obliku vladavine i obliku društvenog uređenja.

Postoje razni oblici država, od republika, ograničenih i neograničenih monarhija i slično. Države mogu biti parlamentarne, predsjedničke i skupštinske. Svaka država ima svoj oblik i svoju bit. U povijesti se javljaju i oblici poput personalnih i realnih unija, konfederacija, a danas postoje i federacije.