Mjerne jedinice za temperaturu

Temperatura je fizikalna veličina kojom se izražava toplinsko stanje neke tvari, najčešće tu riječ rabimo za temperaturu zraka i našeg tijela. Nekoliko je mjernih jedinica za temperaturu. Najpoznatije su Celzijeva, Kelvinova i Fahrenheitova.

Za Kelvinovu ljestvicu specifična je tzv. apsolutna nula, tojest temperatura na kojoj prestaje svako gibanje čestica. Preračunata u Celzijeve stupnjeve apsolutna nula iznosi -273,15 stupnjeva. Primjerice, temperatura ljudskog tijela izražena u Kelvinovim stupnjevima iznosila bi 310,15 stupnjeva.

Nama je najpoznatija Celzijeva temperaturna ljestvica. Prema njoj vrelište vode iznosi 100 stupnjeva, a talište 0 stupnjeva. U svijetu se koristi još i Fahrenheitova temperaturna skala. Standardna temperatura ljudskog tijela od 37 stupnjeva pretvorena u Fahrenheite iznosi 98,6 F.

Navest ćemo formule koje se koriste za pretvaranje iz jedne ljestvice u drugu:
K = °C + 273,15
°C = 5/9 • (°F – 32)
°F = °C/0,55 + 32

Uz nabrojane postoje još: Rankineova, Delisleova, Newtonova, Réaumurova i Rømerova temperaturna ljestvica.

Valja razlikovati pojmove temperatura i toplina. Naime, iako se često koriste kao istoznačnice radi o pojmovima koji označavaju različite pojave. Toplina je energija koja prelazi s jednog tijela na drugo. Kada se temperature izjednače, toplina je jednaka nuli. Toplina se može prenositi na nekoliko načina, to su: vođenje, strujanje i zračenje.