Kolika je temperatura na vrhu upaljene cigarete?

Kada pušač uvlači dim temperatura ide do 700 stupnjeva celzijevih( 1292  Fahrenheit) . Temperatura se zatim smanjuje u razdoblju u kojem pušač ne uvlači dim.