Koje su najbliže zvijezde?

Za mjerenje udaljenosti u svemiru stvorena je posebna mjerna jedinica, koju nazivamo “svjetlosna godina”. Svjetlosna godina je udaljenost što je zraka svjetlosti pređe tijekom godine dana. Buduči da svjetlost putuje brzinom od oko 300.000 kilometara u sekundi za godinu dana preći će put od 10.000.000.000.000 (deset bilijuna) kilometara!

Zvijezda koja nam je najbliža zove se Alfa Kentaur. Udaljena je od Zembe oko 4 i 1/3 svijetlosne godine, što znači da je od nas udaljena  oko 40 bilijuna kilometara! Ta se zvijezda može vidjeti s južne hemisfere. Najbliža zvijezda koja se vidi sa sjeverne hemisfere je Sirius. On je od Zemlje udaljen osam svjetlosnih godina.

Najudaljenije zvijezde koje trenutno možemo vidjeti golim okom udaljene su od nas 800 000 godina. Kad gledamo kroz jake telekope, možemo vidjeti zvijezde koje su tisuću puta dalje od ovih. Kroz takve teleskope mogu se vidjeti zvijezde člja je svjetlost krenula pretna Zemlji prije milijardu godina!