Kako uspješno učiti matematiku?

PantherMedia 4978885Uspješno učenje matematike zahtijeva dosta rada, truda i vježbanja. Pri tome mogu pomoći kratice i kalkulator, ali samo ako ih se koristi pravilno. Iako se mnogima matematika čini kao nepremostiva prepreka, treba spomenuti da ju može naučiti svatko. Naravno, ako se trudi i želi ju naučiti.

Prije svega, važno je dobro baratati osnovnim računskim operacijama i činjenicama od kojih sve polazi. Matematika će vam biti izuzetno teška ako niste upoznati s osnovama. Zapravo, istraživanja pokazuju da je gotovo nemoguće naučiti zahtjevnu matematiku ako se dobro ne barata osnovama.

Prilikom učenja određenog matematičkog gradiva najbolje je najprije naučiti teoriju, tojest definicije i vokabular vezan uz to područje koje učite. To će vam pomoći da lakše riješiti zadatke.

Kada vježbate rješavanje zadataka najprije pokušajte predvidjeti problem koji se javlja u zadatku. Zatim, pokušajte primijeniti teoriju koju ste naučili. Ako se javi neki neočekivani problem potražite pomoć profesora. U današnje vrijeme puno toga možete naučiti na internetu pa je i internet jedan od načina kako razotkriti problem koji se javio prilikom rješavanja zadatka.

Otkrivanje vlastitih pogreški je najbolji način sprječavanja tih istih pogrešaka u budućnosti. Ako želite sustavno naučiti matematiku, nikad nemojte odustati prije nego što ste prošli kompletno gradivo. Matematički udžbenici su kao romani, nema smisla ih zatvoriti na polovici.

Izvrstan način vježbanja zadataka je rad u paru ili grupi. Tako ćete maksimalno ubrzati svoje učenje, a dokazano je i da se lakše uči u grupi nego pojedinačno. Prilikom učenja koristite kalkulator, ali samo kada je potrebno izračunati neki složeniji zadatak, jednostavne operacije možemo obaviti napamet. Dobre su i mnemotehnike poput kratica i slično.